Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka

Izdevīgi: šodien akcijas cena!

Parastā cena:
21,48
Ietaupījums:
2,58 (12%)
Cena ar atlaidi*:
18,90
Pirkt
Identifikators:405304
Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 18.05.2007.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: 28 vienības
Atsauces: Ir
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
  Ievads    7
1.  PERSONĀLA MOTIVĒŠANAS TEORĒTISKĀ IZPĒTE    9
1.1.  Personāla motivēšanas vispārējs raksturojums un būtība    11
1.2.  Personāla plānošana un atlases kritēriji    19
1.3.  Personāla darba izpilde un motivācijas ietekme uz ražīgumu    24
1.4.  Personāla apmierinātība ar darbu, kā motivējošs faktors    29
2.  NODARBINĀTĪBAS RAKSTUROJUMS lATVIJĀ UN BANKU SISTĒMĀ    32
2.1.  Darba tirgus un nodarbinātības ietekmējošie faktori    32
2.2.  Personāla motivācijas loma un nozīme bankā    40
2.3.  A/S Hansabankas personāla raksturojums    44
2.4.  Personāla atlases atšķirības Latvijā un ES valstīs    47
3.  HANSABANKAS PERSONĀLA MOTIVĀCIJAS POLITIKAS ANALĪZE    54
3.1.  Hansabankas darbības raksturojums Latvijā un rezultāti    54
3.2.  Personāla motivēšanas prakse A/S Hansabankā    56
3.3.  Personāla motivācijas pētījums    60
  Anketēšanas rezultātu analīze    61
  Secinājumi un priekšlikumi    65
  Izmantotās literatūras un avotu saraksts    69
  Pielikums    71
Darba fragmentsAizvērt

Ba­ka­lau­ra dar­bā iz­man­to­tie ma­te­ri­āli: biblio­grā­fis­ka­jā sa­rak­stā ie­kļau­ti 29 avo­ti, tai skai­tā sta­tis­ti­kas ga­da­grā­ma­tas un bi­ļe­te­ni, pre­ses pub­li­kā­ci­jas, mā­cī­bu li­te­ra­tū­ra. Dar­bā iz­man­to­ti arī A/S Han­sa­ban­kas ne­pub­li­cē­tie ma­te­ri­āli un in­ter­ne­tā at­ro­da­mās zi­ņas, darbinieku anketas.
Bakalaura darba galvenais mērķis ir teorētiski no­vēr­tēt mo­ti­vā­ci­jas sistēmu Hansabankā un praktiski izstrādāt ieteikumus tās uzlabošanai.
Ba­ka­lau­ra dar­ba gal­ve­nie re­zul­tā­ti:
Ap­ko­po­ti da­žā­di vie­dok­ļi par to, kas ir mo­ti­vā­ci­ja
Veik­ta pas­tā­vo­šo mo­ti­vā­ci­jas te­ori­ju ana­lī­ze
Izpētīti daba tirgus ietekmējošie faktori
No­teik­ti mo­ti­vā­ci­jas loma un nozīme bankā
Ap­ska­tī­ti re­āla uz­ņē­mu­ma - A/S Han­sa­ban­ka - mo­ti­vā­ci­jas vi­des ele­men­ti
Iz­vei­do­ta an­ke­ta mo­ti­vā­ci­jas vi­des no­vēr­tē­ša­nai
No­vēr­tē­ta Han­sa­ban­kas mo­ti­vā­ci­jas sistēma un iz­teik­ti priekš­li­ku­mi tās uz­la­bo­ša­nai.
Dar­bā pār­sva­rā iz­man­to­tas ana­lī­tis­kās me­to­des - sa­lī­dzi­nā­ša­na, fak­to­ru no­teik­ša­na un iz­vēr­tē­ša­na, re­zul­tā­tu at­spo­gu­ļo­ša­nai pie­lie­to­ta arī gra­fis­kā ilus­trā­ci­ja. Izmantota arī literatūras analīze un salīdzināšana.
Pirmajās divās bakalaura darba daļās teorētiski izpētīta personāla motivācijas būtība, personāla atlases principi, kā arī personāla raksturojums Latvijā un Hansabankā. Trešajā darba daļā novērtēts uzņēmums A/S Hansabanka, tā motivācijas sistēma un veikts pētījums par darbinieku apmierinātību ar motivācijas sistēmu A/S Hansabankā.
Bakalaura darbā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi kā efektīvāk izmantot un uzlabot motivācijas sistēmu A/S Hansabankā.
Jau no 19.gs. sā­ku­ma ār­stu, in­že­nie­ru, psiho­lo­gu, so­ci­olo­gu un fi­lo­so­fu prā­tus ir no­dar­bi­nā­ju­si mo­ti­vā­ci­ja. Pirm­kārt, jau kā lī­dzek­lis dar­ba ra­žī­gu­ma cel­ša­nai. Vē­lā­kos ga­dos arī kā dar­ba vi­des ele­ments, ku­ru uz­la­bo­jot ie­spē­jams no­dro­ši­nāt uz­ņē­mu­mu ar kva­li­fi­cē­tu, dar­bā ie­in­te­re­sē­tu un pas­tā­vī­gu dar­ba­spē­ku. Ta­ču līdz pat šo­die­nai nav vie­no­tas de­fi­nī­ci­jas par to, kas tad ir mo­ti­vā­ci­ja. Ir iz­vei­do­ju­šies di­vi vie­dok­ļi par mo­ti­vā­ci­jas skaid­ro­ju­miem: pirm­kārt, ir au­to­ri, kas uz­ska­ta, ka mo­ti­vā­ci­jas jē­dzie­nu ir bez­jē­dzī­gi skaid­rot, respektīvi, jeb­kurš de­fi­nē­jums ne­var būt at­tie­ci­nāms uz vi­siem ga­dī­ju­miem, un līdz ar to de­fi­nē­jums zau­dē jē­gu; otr­kārt, ir au­to­ri, kas de­fi­nē­ju­mu cen­šas at­va­si­nāt no ne­de­fi­nē­ja­miem ter­mi­niem, sa­kot, ka mo­ti­vā­ci­ja ir tas dzi­nu­lis, spēks, kas cil­vē­kam liek dar­bo­ties.
Ir iz­strā­dā­tas vai­rāk kā 30 te­ori­jas par to, kas tad īs­ti veido in­di­vī­da mo­ti­vā­ci­ju un ar kā­diem pa­ņē­mie­niem to pa­aug­sti­nāt. To­mēr kat­ra no tām nav uni­ver­sā­la, pie­mē­ro­ja­ma kat­rai si­tu­āci­jai un kat­ram dar­bi­nie­kam.
Vie­na no pē­dē­jām zi­nāt­nis­ka­jām at­zi­ņām ir tā­da, ka uz­ņē­mu­mā jā­vei­do po­zi­tī­va mo­ti­vā­ci­jas vi­de, ku­rā vi­si tās ele­men­ti bū­tu ar sav­star­pē­ji po­zi­tī­vu ie­tek­mi. Šis pie­ņē­mums ma­ni ie­in­te­re­sē­ja un tā kā per­so­nā­la sta­bi­li­tā­tes trū­kums ir bū­tis­ka pro­blē­ma vai­rā­kos Latvijas uz­ņē­mu­mos, tad arī ti­ka sāk­ta iz­pē­te.
Bakalaura dar­ba mēr­ķis: Teorētiski no­vēr­tēt mo­ti­vā­ci­jas vi­di Hansabankā un izstrādāt ieteikumus tās uzlabošanai.
Lai to sa­snieg­tu, ti­ka iz­vir­zī­ti vai­rā­ki uz­de­vu­mi:
ap­ko­po­t da­žā­dus vie­dok­ļi par to, kas ir mo­ti­vā­ci­ja;
veik­t pas­tā­vo­šo mo­ti­vā­ci­jas te­ori­ju ana­lī­zi;
no­teik­t mo­ti­vā­ci­jas vi­des no­vēr­tē­ša­nas kri­tē­ri­jus;
ap­ska­tī­t re­āla uz­ņē­mu­ma – A/S Han­sa­ban­ka - mo­ti­vā­ci­jas vi­des ele­men­tus;
iz­vei­do­t an­ke­tu mo­ti­vā­ci­jas sistēmas no­vēr­tē­ša­nai;
no­vēr­tēt A/S­ Han­sa­ban­kas mo­ti­vā­ci­jas sistēmu un izstrādāt priekš­li­ku­mi tās uz­la­bo­ša­nai.
Dar­bā pār­sva­rā iz­man­to­tas ana­lī­tis­kās me­to­des - sa­lī­dzi­nā­ša­na, fak­to­ru no­teik­ša­na un iz­vēr­tē­ša­na, re­zul­tā­tu at­spo­gu­ļo­ša­nai pie­lie­to­ta arī gra­fis­kā ilus­trā­ci­ja. Izmantota arī literatūras analīze un salīdzināšana
Izvēle iepazīt un novērtēt bankas personāla motivāciju ir izvēlēts tāpēc, ka šis uzņēmums ir stabils savā nozarē starp 23 citām Latvijas bankām. Nebūtu intereses pētīt regresējošu uzņēmumu. Banku sektors pēdējos gados attīstās arvien vairāk un straujāk, tāpēc ir vēlme parādīt, ka Latvijā ir nozare, par kuru nevar teikt, ka tā ir vāji attīstīta. Ar katru gadu pieaug banku kopējā peļņa, tādējādi sekmējot Latvijas tautsaimniecības attīstību. Līdz ar to bankas viens no svarīgākajiem mērķiem ir atlasīt kompotentus darbiniekus.
Šajā darbā ir apskatītas 2 „Hansabankas” filiāles Rīgā „X”. Tā kā „Hansabankas” uzņēmumu grupā strādā vairāk kā 2300 darbinieku, tika apskatīta viena filiāle un aptaujāti 26 dažādu amatu bankas darbinieki.…

Autora komentārsAtvērt
Parādīt vairāk līdzīgos ...

Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Personāla motivācijas sistēma AS "Hansabanka"”.

Saite uz darbu:
https://www.atlants.lv/w/405304

Sūtīt

E-pasts ir nosūtīts.

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties