Pirmajā eksāmena daļā Tev būs jāpilda uzdevumi, kuros demonstrēsi zināšanas un izpratni par latviešu valodas sistēmas un stilistikas jautājumiem, kā arī jāformulē viedoklis par teksta īpatnībām un autora individuālo stilu. Mūsuprāt, šai daļai noderīgi būtu atkārtot šādus tematus:

- vārdu pareizrakstība - konspekts "Desmit latviešu valodas pareizrakstības likumi" (Autors: TRUMP, publicēts: 21.06.2018.) https://www.atlants.lv/konspekts/desmit-latviesu-valodas-pareizrakstibas-likumi/289624/ un

- konspekts "12 jautājumi - ortogrāfija, fonētika" (Autors: Keyshia, publicēts: 28.09.2010.) https://www.atlants.lv/konspekts/12-jautajumi-ortografija-fonetika/516893/;

- stila kļūdas - konspekts "Valodas kļūdu tipi" (Autors: Kristīne Neviero, publicēts: 04.03.2010.) https://www.atlants.lv/konspekts/valodas-kludu-tipi/639480/;

- pieturzīmju lietojums - konspekts "Pieturzīmju lietojums latviešu valodā" (Publicēts: 28.01.2010.) https://www.atlants.lv/konspekts/pieturzimju-lietojums-latviesu-valoda/974718/;

- frazeoloģismi - prezentācija "Frazeoloģismi" (Autors: tince, publicēts: 15.10.2019.) https://www.atlants.lv/prezentacija/frazeologismi/886067/;

- vārdu klasifikācija - konspekts "Leksikoloģja - vārdu klasifikācijas piemēri" (Autors: Fuksinja, publicēts: 22.12.2007.) https://www.atlants.lv/konspekts/leksikologja-vardu-klasifikacijas-piemeri/503076/;

- savrupinājumi un divdabja teicieni - konspekts "Savrupinājumi, divdabja teiciens, vispārinātājvārds, iespraudumi un paskaidrojošās vārdu grupas" (Autors: Emīls Garjānis, publicēts: 10.09.2012.) https://www.atlants.lv/konspekts/savrupinajumi-divdabja-teiciens-visparinatajvards-/886798/;

- tiešā runa - konspekts "Tiešā, netiešā runa, citāti" (Autors: Emīls Garjānis, publicēts: 10.09.2012.) https://www.atlants.lv/konspekts/tiesa-netiesa-runa-citati/924494/;

- funkcionālie valodas stili - konspekts "Funkcionālie valodas stili" (Publicēts: 22.01.2019.) https://www.atlants.lv/konspekts/funkcionalie-valodas-stili/198981/;

konspekts "Latviešu valodas likumi" (Autors: Espati, publicēts: 26.11.2010.) https://www.atlants.lv/konspekts/latviesu-valodas-likumi/341684/.


Otrajā daļā eksāmena uzdevums ir uzrakstīt 300-350 vārdu argumentēto eseju par kādu aktuālu kultūras, literatūras vai valodniecības jautājumu. Savukārt, trešā daļa notiks mutvārdu formā, kur Tavs uzdevums būs izteikt skaidru un argumentētu viedokli par izvēlētu tekstu, saistot to ar savu pieredzi. Lai spētu veidot atbilstošus argumentus šajos uzdevumos, iespējams, Tev nāksies izmantot kultūras faktus. Dažus faktus Atlants.lv lietotāja Teacher_Liga ir publicējusi šajā materiālā - "Kultūrfakti 12.klases latviešu valodas eksāmena 3. daļai (pārspriedumam)".


Tev varētu noderēt arī atkārtojums par pamatskolas līmeņa tēmām:

- konspekts "Morfoloģija" (Autors: Feja, publicēts: 02.06.2014.) https://www.atlants.lv/konspekts/morfologija/441315/;

- konspekts "Deklināciju tabula" (Autors: Daina, publicēts: 10.01.2020.) https://www.atlants.lv/konspekts/deklinaciju-tabula/959123/;

- konspekts "Īss konspekts par svarīgāko latviešu valodā" (Autors: Nacionālists, publicēts: 15.08.2022.) https://www.atlants.lv/konspekts/iss-konspekts-par-svarigako-latviesu-valoda/627663/.


Savus konspektus un materiālus eksāmeniem vari pievienot Atlants.lv šeit - https://www.atlants.lv/pievieno-darbu/.

Sagatavots, izmantojot informāciju no mājaslapas https://skola2030.lv/lv.