Vērtējums:
Publicēts: 14.02.2020.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: 57 vienības
Atsauces: Ir
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 1.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 2.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 3.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 4.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 5.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 6.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 7.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 8.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 9.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 10.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 11.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 12.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 13.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 14.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 15.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 16.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 17.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 18.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 19.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 20.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 21.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 22.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 23.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 24.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 25.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 26.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 27.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 28.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 29.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 30.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 31.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 32.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 33.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 34.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 35.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 36.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 37.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 38.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 39.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 40.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 41.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 42.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 43.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 44.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 45.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 46.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 47.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 48.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 49.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 50.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 51.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 52.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 53.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 54.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 55.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 56.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 57.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 58.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 59.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 60.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 61.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 62.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 63.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 64.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 65.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 66.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 67.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 68.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 69.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 70.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 71.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 72.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 73.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 74.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 75.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 76.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 77.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 78.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 79.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 80.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 81.
 • Diplomdarbs 'SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde', 82.
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
  Abstract    4
  Ievads    6
1.  Stratēģijas izstrādes teorētiskais pamatojums    8
1.2.  Pētījuma konceptuālais modelis    12
1.3.  Uzņēmuma stratēģijas izstrādes metodoloģija    14
1.3.1.  Ārējo faktoru analīzes metodes    15
1.3.2.  Iekšējo faktoru analīzes metodes    20
1.3.3.  Stratēģiskās analīzes metodes    23
2.  Stratēģijas izstrāde uzņēmumam SIA “Bilderlings Pay”    30
2.1.  Pētījuma objekta vispārīgs raksturojums un situācijas analīze    30
2.2.  Uzņēmuma misijas izstrāde    33
2.3.  Uzņēmuma ārējās vides analīze    33
2.3.1.  PESTEL analīze    33
2.3.2.  Tirgus analīze pēc M. Portera    35
2.3.3.  Konkurentu analīze    37
2.4.1.  Finansiālā stāvokļa analīze    39
2.4.3.  Ražošanas procesa analīze    44
2.4.4.  Risku novērtēšanas matrica    45
3.  Stratēģiskā analīze un stratēģijas izvēle    54
3.1.  SWOT- analīze    54
3.2.  McKinsey matrica    56
3.3.  ADL matrica    57
3.4.  Matrica TOWS    58
  Secinājumi un priekšlikumi    61
  Nobeigums    63
  Izmantotās literatūras un avotu saraksts    57
  Pielikumi    61
Darba fragmentsAizvērt

Nobeigums
Pamatojoties uz šajā darbā veikto ekonomisko uzņēmuma analīzi, varēja novērtēt uzņēmuma pašreizējo darbību un nākotnes iespējas.
Lai pamatojoties ekonomisko analīzi varētu izvēlēties uzņēmumam “Bilderlings Pay” piemērotāko stratēģiju, tad balstoties uz zinātnisko literatūras izpēti un praktisko ieguldījumu- tika izanalizēta uzņēmuma darbība un vide, kurā tas darbojas.
Atbilstoši pētījuma konceptuālam modelim praktiski tika definēti pētījuma jautājumi:
1 Kā ārējie faktori ietekmē kompānijas stratēģiju?
2 Kā iekšējie faktori ietekmē kompānijas stratēģiju?
3 Kādu attīstības stratēģiju jāizvēlas SIA „Bilderlings Pay”?
Balstoties uz pirmajā nodaļā veikto dokumentu izpētes metodi, tika izstrādātas uzņēmumam piemērotākās stratēģijas. Ar kvalitatīvo izpētes metožu starpniecību (literatūras un avotu analīze, PESTEL, M. Portera, ADL, SWOT, TOWS u.c.) darba autore pārbaudīja uzņēmumu “Bilderlings Pay”, lai noteiktu kura uzņēmumam stratēģija būs piemērotāka.
Balstoties uz praktisko un ekonomisko izpēti par piemērotākām uzņēmumam “Bilderlings Pay” piemērotām stratēģijām tika noteiktas divas atbilstošākās:
• konservatīvā stratēģija. Tam apliecinājums ir matricās parādītais uzņēmuma augstais iekšējais potenciāls un ārējo apstākļu nepastāvība;
• koncentrēta augšanas stratēģija. To apstiprina aprēķini un labākā produkta uzrādītie rezultāti.

Autora komentārsAtvērt
Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „SIA "Bilderlings Pay" attīstības stratēģijas izstrāde”.

Saite uz darbu:
https://www.atlants.lv/w/711417

Sūtīt

E-pasts ir nosūtīts.