Vērtējums:
Publicēts: 15.09.2016.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: 4 vienības
Atsauces: Nav
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 1.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 2.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 3.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 4.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 5.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 6.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 7.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 8.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 9.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 10.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 11.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 12.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 13.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 14.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 15.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 16.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 17.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 18.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 19.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 20.
 • Konspekts 'Konspekts un tabulas krimināltiesībās', 21.
Darba fragmentsAizvērt

Noziedzīga nodarījuma objekts
Ar KL aizsargātās intereses, kuras apdraud noziedzīgs nodarījums.
Interese ir no personas vajadzībām izrietoša un viņas izvēles noteikta aktīva attieksme pret īstenības objektīvajām parādībām un norisēm. Tā aptver tādu jēdzienu kā labums, jo intereses ir sociāla kategorija, kas vienlaikus ietver sevī gan subjektīvus, gan objektīvus kritērijus. Interese nav abstrakta; tā ir saistīta ar reālo dzīvi un rod izpausmi noteiktā personas rīcībā, kas ir vērsta uz to, lai apmierinātu personas garīgās un materiālās vajadzības.
Intereses nesējs ir subjekts.
Tajos gadījumos, kad sabiedrisko attiecību subjektu intereses nesakrīt un ja kādi sabiedrības indivīdi aizskar citu subjektu likumīgās intereses, un šo interešu aizskārums ir prettiesisks , tad KL paredzētos gadījumos vainīgās pers. ir krim. sodāmas, un apdraudētā intereses kļūst par apdraudējuma objektu, ko krim.ties. dēvē par n/n objektu
Svarīgākās intereses, kas tiek aizsargātas ir valsts iekārta, valsts politiskā un ekonomiskā sistēma, dabas vide, cilvēks, īpašuma un citas tiesības un brīvības, tiesiskā un pārvaldības kārtība u.c.
Galvenie intereses elementi: 1) interešu subjekti, kuri savas intereses realizē tiesību norm. aktos noteiktā veidā un kārtībā; 2) ar tiesību normām aizsargāto subjektu interešu realizācija dažādās valsts, sabiedr. un personiskās darbības jomās (intereses izpaužas noteiktā subjekta tiesiskā stāvoklī, no kā izriet viņa subjektīvās tiesības prasīt, lai viņa likumīgās intereses tiktu ievērotas, un citu subjektu pienākums ir šo prasību ievērot.; 3) materiālais priekšmets(labums), ja interese radusies un pastāv sakarā ar šo materiālo priekšmetu. Tās ir intereses, kuru saglabāšanā un nostiprināšanā ieinteresēta valsts un sabiedrība, valsts aizsargā ar krimināltiesiskiem līdzekļiem.

Autora komentārsAtvērt
Atlants