• Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā

   Novērtēts!

  Diplomdarbs76 Vadība, Ekonomika

Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 16.05.2006.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Akadēmiskais
Literatūras saraksts: 53 vienības
Atsauces: Ir
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 1.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 2.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 3.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 4.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 5.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 6.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 7.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 8.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 9.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 10.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 11.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 12.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 13.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 14.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 15.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 16.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 17.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 18.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 19.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 20.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 21.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 22.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 23.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 24.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 25.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 26.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 27.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 28.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 29.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 30.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 31.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 32.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 33.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 34.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 35.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 36.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 37.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 38.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 39.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 40.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 41.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 42.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 43.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 44.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 45.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 46.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 47.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 48.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 49.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 50.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 51.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 52.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 53.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 54.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 55.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 56.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 57.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 58.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 59.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 60.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 61.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 62.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 63.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 64.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 65.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 66.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 67.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 68.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 69.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 70.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 71.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 72.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 73.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 74.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 75.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 76.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 77.
 • Diplomdarbs 'Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā ', 78.
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
  Anotācijas (latv. val. un svešval.)    3, 4
1.  Motivēšanas procesa teorētiskais raksturojums    8
1.1.  Motivēšanas procesu raksturojošā terminoloģija    8
1.2.  Motivēšanas teoriju attīstība vēsturiskajā kontekstā    11
1.3.  Motivēšanas teoriju klasifikācija    12
1.3.1.  satura teorijas    13
1.3.2.  norises jeb procesuālās teorijas    26
1.3.3.  stimulēšanas jeb atalgojuma teorijas    30
1.3.4.  mērķu izvirzīšanas teorijas    33
2.  Motivēšanas process SIA „X”    35
2.1.  SIA „X” dibināšana un organizācija    35
2.2.  Personāla vadības politikas realizētājs uzņēmumā    37
2.3.  SIA „X” personāla motivēšanas procesa organizēšanas metodes    39
2.4.  Motivējošo faktoru struktūras noteikšana SIA „X”    41
2.4.1.  anketas teorētiskais pamatojums    42
2.4.2.  anketas rezultātu analīze un interpretācija    44
3.  SIA „X” darbinieku motivēšanas aspekts – kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja    47
3.1.  darbinieku novērtēšanas organizēšana, kritēriji un objektivitāte    47
3.2.  darbinieku apmācības organizēšana, metodes un realizācija    50
3.3.  apmācības rezultātu novērtēšana un atgriezeniskā saite    57
  Secinājumi un priekšlikumi    59
  Kopsavilkums svešvalodā    61
  Izmantoto literatūras un informācijas avotu saraksts    63
  Galvojums    66
  Pielikumi    67
  Izziņa par aizstāvēšanu    82
Darba fragmentsAizvērt

Pasaule nepārtraukti mainās - globālu politisko, sociālo un ekonomisko pārmaiņu rezultātā mainās izpratne arī par uzņēmuma ražošanas faktoru – tehnoloģiju, materiālu un cilvēka darba nozīmi tās mērķu sasniegšanā. Saskaņā ar Vunderera uzskatiem par personāla attīstības fāzēm, aptuveni no 1990.gada, sākoties orientācijas uz uzņēmējdarbību fāzei, darbinieks tiek uzskatīts par vērtīgāko un jūtīgāko resursu uzņēmumā. Ekonomiskās attīstības procesā par galveno vērtību un ražošanas spēku kļūst cilvēks un viņa darbs. Šī situācija pilnā mērā ir attiecināma arī uz mūsu sabiedrību. Latvijā jau 15 gadus notiek sociālās pārmaiņas, kuras sevī ietver arī pāreju no plānveida ekonomikas uz tirgus attiecībām. Konkurences apstākļos Latvijas uzņēmumi ir apzinājušies nepieciešamību mainīties līdzi jaunajai ekonomiskajai situācijai un apgūt tirgus ekonomikas likumus un prasības. Līdz ar to būtiski ir pieaugusi katra darbinieka ieguldījuma vērtība uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanā. Šajā situācijā jebkuras formas uzņēmējdarbībai viens no svarīgākajiem uzdevumiem kļūst tādu vadīšanas formu izvēle, kas nodrošinātu cilvēciskā faktora ievērošanu. Personāla nozīmi ir grūti pārvērtēt, jo cilvēku darbs ir visu pārējo uzņēmuma resursu izmantošanas dzinējspēks. Taču profesionāla un uzticama personāla izveide ir smags un nepārtraukts darbs. Un šis darbs pirmām kārtām ir saistīts ar motivēšanu.
Jēdzienu “motīvs” varētu salīdzināt ar lielu maisu, kur saliktas visdažādākās lietas: vajadzības, intereses, tieksmes, mērķi, impulsi, kaislības, tradīcijas, iemaņas, vēlmes, emocijas, bauda, gaidas, godkāre, varaskāre, nauda, darba alga, ideāli un tamlīdzīgi. Šķirojot šī maisa bagātīgo saturu, jāizdala galvenais, kas nosaka motivācijas mehānisma darbību un ievirzi.
Bieži jautājums tiek aplūkots caur psiholoģijas prizmu. Respektīvi, īstie motīvi, kas liek cilvēkiem strādāt, ir ļoti sarežģīti un saistīti ar cilvēka psiholoģiju. Tomēr motīvi nebūt nav tikai tīrs psiholoģisks fenomens, tas ir arī pamatīgi samudžināts kamols ar simtiem pavedienu.
Viens no tādiem pavedieniem, kas darbinieka motivēšana procesā ieņem svarīgu vietu ir kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja. Tā kā Latvijā pašlaik daudzu uzņēmumu ienākumi ir atkarīgi no pircēju labvēlības, tad šo klientu apmierinātības līmeņa sasniegšanai ir nepieciešams augsti kvalificēts un kompetents personāls. Darbinieku nepārtraukta un sistemātiska apmācība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai uzņēmuma klienti būtu apmierināti un izvēlētos tā preces vai pakalpojumus. Jo augstāks zināšanu līmenis ir personālam, jo profesionālāk tas veic savus tiešos ienākumus, kā arī izvirza jaunus priekšlikumus un idejas.…

Autora komentārsAtvērt
Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Motivēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas nozīme personāla vadības procesā”.

Saite uz darbu:
https://www.atlants.lv/w/275684

Sūtīt

E-pasts ir nosūtīts.