Atceries, ka Tu vari pievienot Atlants.lv savus darbus un nopelnīt ar tiem naudu, par kuru varēsi pirkt sev un citiem dāvanas visu atlikušo mūžu, tādējādi nebūs jāpaļaujas tikai uz Ziemassvētku vecīti ;)