Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

IenāktReģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv

Pievieno savus darbus Atlants.lv

un pelni naudu!

Reģistrējies un sāc pelnīt!

Uzzināt vairāk

Reģistrētiem lietotājiem:

..
Autors:
Vērtējums:
Līmenis: Vidusskolas
Publicēts: Literatūras saraksts: 14 vienības
Valoda: Latviešu Atsauces: Ir
Darba fragmentsAizvērt

Pa­sau­le at­tīs­tās un vi­su lai­ku tiek at­klā­tas jaun­as dzīv­nie­ku su­gas, bet dau­dzas pa­liek tā arī ne­at­klā­tas, jo ir iz­mi­ru­šas cil­vē­ka dar­bī­bas re­zul­tā­tā. Cil­vē­ki ti­kai ta­gad sāk ap­zi­nā­ties dzī­vās da­bas uni­kā­lumu. Mūs­die­nā tiek daudz vai­rāk do­māts par to, kā sa­gla­bāt dzī­vās ra­dī­bas (put­nus, zī­dī­tā­jus u. c.). Dzīv­nie­ku izmiršanu veicina nepamatota iejaukšanās dabā (mežu izciršana, purvu nosusināšana u.c.), arī cilvēku nezināšana par to, kā dažādas aktivitātes var ietekmēt dabu un procesus tajā..
Par dar­ba gal­ve­no pa­mat­ma­te­ri­ālu ti­ka iz­man­to­ta Lat­vi­jas Sar­ka­nā grā­ma­ta un Lat­vi­jas na­ci­onā­lie par­ki un re­zer­vā­ti. Lat­vi­jas Sar­ka­na­jā grā­ma­tā ap­lū­ko­ti Lat­vi­jas ap­drau­dē­tie dzīv­nie­ki un to ie­da­lī­jums. Grā­ma­tā Lat­vi­jas na­ci­onā­lie par­ki un re­zer­vā­ti atrodama in­for­mā­ci­ja par lie­lā­ka­jiem un nozīmīgā­ka­jiem na­ci­onā­la­jiem da­bas par­kiem un re­zer­vā­tiem Lat­vi­jā. Izstrādājot darbu, grūtības sagādāja gal­ve­no­kārt li­te­ra­tū­ras at­ra­ša­na par da­bas aiz­sar­gā­ja­ma­jām te­ri­to­ri­jām.
Dabas aizsardzības tēma mūsdienās ir īpaši aktuāla, jo, paplašinoties pilsētām, attīstoties rūpniecībai, palielinoties piesārņojumam, dabai tiek nodarīts arvien lielāks kaitējums. Ti­kai pē­dē­jā gad­sim­ta lai­kā un mūs­die­nās cil­vē­ki ir sā­ku­ši no­piet­ni pie­vēr­sties šai glo­bā­la­jai pro­blē­mai, kas skar arī Lat­vi­ju. Tā kā Lat­vi­jā ir lie­la dzīv­nie­ku sugu dažādība, tad tē­ma tika sašaurināta līdz ap­drau­dē­ta­jiem I gru­pas pūč­vei­dī­ga­jiem un ērg­ļvei­dī­ga­jiem, ku­ri Lat­vi­jā ir vie­ni no vis­re­tāk sa­sto­pa­ma­jiem put­niem.
Zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­kā dar­ba mēr­ķis dar­ba mēr­ķis ir apkopot in­for­mā­ci­ju par to, kā­pēc put­ni Lat­vi­jā ir ap­drau­dē­ti un kas tiek da­rīts, lai sa­gla­bā­tu put­nu su­gas.
Zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­ka­jam dar­bam ir di­vas da­ļas – te­orē­tis­kā un praktis­kā. Te­orē­tis­ka­jā da­ļā ap­lū­ko­ta Lat­vi­jas Sar­ka­nā grā­ma­ta un do­ti pē­tā­mo put­nu ap­rak­sti. Prak­tis­ka­jā da­ļā pētīti par put­nu iz­mir­ša­nas ie­mes­li un tas, kā tiek aiz­sar­gā­ti ap­drau­dē­tie put­ni. Gal­ve­nie uz­de­vu­mi bi­ja li­te­ra­tū­ras izpēte un ana­lī­ze par da­bas aiz­sar­gā­ja­ma­jām te­ri­to­ri­jām, in­ter­vi­ja ar Bi­olo­ģi­jas in­sti­tū­ta da­bas pēt­nie­ku Ai­va­ru Pet­ri­ņu, kurš pē­ta put­nu sugu attīstību Latvijā un ārzemēs, kā arī situācijas salīdzināšana putnu sugu aizsardzības jomā starp Igau­ni­ju, Lie­tu­vu un Lat­vi­ju.…

Autora komentārsAtvērt
Šo materiālu pirkt komplektā ar citiem materiāliem ir izdevīgāk!Izdevīgi!3
vienā
Materiālu komplekts Nr. 1182187
       Apskatīt materiālu komplektu Lejupielādēt materiālu komplektu
 
Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Latvijas apdraudētie putni”.

Saite uz darbu:
http://www.atlants.lv/w/852476

Sūtīt

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase Google

Neesi reģistrējies?